Als executive coach-, search-, interim- en assessmentbureau verbinden wij ons met wat mensen drijft, om vanuit die kern, voor mens en organisatie, tot duurzame ontwikkeling te komen.  
Inloggen

Teammanager Vitaliteit en Kwaliteit & Ondersteuning

TIB & Partners zoekt voor de gemeente Meppel een enthousiaste, gedreven kandidaten voor de rol van: Teammanager Dienstverlening

Noord Nederland Oost Nederland
Management & Professionals
Gemeente en Provincie

De focus

Koers in de organisatie ontwikkeling
De ambtelijke organisatie van de gemeente Meppel is op dit moment volop in ontwikkeling. Snelle innovatieve veranderingen in de samenleving en verbinding met de inwoners, instellingen en ondernemers vragen voortdurend om een flexibele aanpak van de vraagstukken. We richten ons op medewerkers die het vermogen hebben om samen met de mensen in Meppel zich te verbinden aan deze vraagstukken. Waarbij we een betrouwbare samenwerkingspartner in de stad zijn en de basis op orde hebben. Voor de complexe en meervoudige vraagstukken komt het aan op goed samenspel tussen gemeenteraad, College van B&W en de ambtelijke organisatie.

Sturing en leiderschap
De gemeente Meppel is een organisatie met een verticale en horizontale sturing. Verticaal wat binnen teams opgepakt en afgehandeld kan worden. Horizontaal als meerdere disciplines betrokken zijn bij een vraagstuk in de vorm van een project, programma of nog te ontwikkelen vormen van samen sturing. Het begrip sturing en leiderschap verbinden we met eigenaarschap, talent en resultaat. Daarmee zijn sturing en leiderschap niet alleen van leidinggevenden maar van iedereen.

Medewerkers organiseren, binnen afgesproken kaders en in verbinding met andere medewerkers, management en bestuurders, vooral zelf de aanpak van vraagstukken. Passend bij het eigen talent.

Het Sociaal Domein

Het Sociaal Domein
Bij de gemeente Meppel staat bij alle klantcontacten dienstverlening en informatievoorziening aan bewoners, bedrijven en instellingen voorop. Dit geldt ook voor de klantcontacten binnen het sociaal domein. Voor het sociaal domein geldt het uitgangspunt één gezin, één plan, één regisseur en staat de vraag van de klant centraal.
Deze werkwijze sluit aan bij koers van de gemeente Meppel: in gesprek met mensen in onze samenleving om maatschappelijke en dienstverleningsvraagstukken samen op te lossen en te zorgen voor maatwerk. Hierbij stellen we de bedoeling centraal, zijn we een betrouwbare partner en hebben en houden de basiskwaliteit op orde. We gaan samen met anderen flexibel aan de slag, waarbij er ruimte is voor het goede gesprek, eigen initiatief en participatie. We doen een beroep op de eigen regie, weerbaarheid en het zelf oplossend vermogen en zijn steeds vaker deelnemer of facilitator in een proces.

Het Sociaal Domein bestaat uit de teams, Opgroeien, Werk & Meedoen en Vitaliteit, welke zijn ingericht naar levensgebeurtenissen. Met deze indeling komen we tegemoet aan de vraagstukken waar inwoners voor staan. Deze teams worden ondersteund door het team Kwaliteit & Ondersteuning. Het team Vitaliteit én Kwaliteit & Ondersteuning wordt aangestuurd door één teammanager.

Vitaliteit
Het team Vitaliteit bestaat uit professionals vanuit het Sociaal Domein (van beleid tot uitvoering) waarbij de focus in dit team ligt in de levensfase actief meedoen, gezond en bewegen, mantelzorg, vrijwilligers werk en de WMO huishoudelijke hulp en voorzieningen.

Kwaliteit & Ondersteuning
In het team kwaliteit & Ondersteuning zijn kwaliteitsmedewerkers, de inkomens consulenten, de administratieve ondersteuners Sociaal Domein en de uitkering administratie ondergebracht. Dit team zorgt ervoor dat kwaliteit op het gebied van Sociaal Domein richting de inwoners en instellingen wordt gewaarborgd.

Dit team staat daarom dichtbij de drie teams binnen het Sociaal Domein (Opgroeien, Vitaliteit en Werk & Meedoen).

Werk en Meedoen
Het team Werk en Meedoen bestaat uit professionals vanuit het Sociaal Domein (van beleid tot uitvoering) waarbij de focus in dit team ligt in de levensfase Werken en Meedoen: participatie/re-integratie, WMO begeleiding, Beschermd wonen, maatschappelijke opvang, inburgering, schuldhulpverlening, armoede, laaggeletterdheid.

Opgroeien
Het team opgroeien bestaat uit professionals vanuit het Sociaal Domein(van beleid tot uitvoering) waarbij de focus in dit team ligt in de levensfase opgroeien (jeugd, onderwijs, veilig opgroeien, leerplicht, logopedie, vrijwilligersorganisaties, cultuur, praktijkondersteuning Huisartsen).De Teammanger Vitaliteit en Kwaliteit en Ondersteuning

Hoe ziet jouw rol als Teammanager binnen de gemeente Meppel er uit?
Als teammanager geef je leiding aan je team, inspireer je de medewerkers en vertaal je de organisatiekoers naar jouw team, waarbij je de afgesproken doelen en resultaten behaalt. Samen met je collega-teammanagers en directie geef je vorm en inhoud aan de visie en strategie voor de organisatie als geheel. Daarnaast geef je sturing en leiding aan concern brede ontwikkelopgaven. Je bent in staat om te schakelen tussen strategische en tactische vraagstukken en soms meer operationele sturing.

We werken vanuit de bedoeling van vraagstukken, zijn daarbij betrouwbaar en werken flexibel samen met onze interne en externe partners. Daarom is het belangrijk dat je goed op de hoogte bent van de organisatie en de Meppeler samenleving. Je kent je samenwerkingspartners in de stad en schakelt daarmee op strategisch, tactisch niveau. Gericht op resultaten in stad en dorp waar partijen samen trots op zijn.

Vanuit je teamverantwoordelijkheid stuur je op proces, inhoud, mensen en middelen. Je zorgt ervoor dat je je zaakjes in je team voor elkaar hebt, en houdt. Je coach je teamleden door het bewust te laten zijn dat we werken in een politiek-bestuurlijke omgeving en onze antenne daarvoor goed onderhouden.
Daarbij geef je richting en ruimte waarbinnen de medewerkers verantwoordelijkheid kunnen nemen en maximaal kunnen presteren. Je begrijpt de inhoud van het werk en kunt je medewerkers hierin sturen, coachen en begeleiden. Je faciliteert je medewerkers in het zelf organiserend vermogen bij het oplossen van vraagstukken. Je bent sparringpartner voor je medewerkers op inhoud, proces en middelen. Je spreekt medewerkers aan op inhoud en gedrag én bent zelf aanspreekbaar op het functioneren. Kortom, je hebt een belangrijke rol bij het realiseren van uitvoeringskracht zodat de gemeente zichtbare resultaten behaalt voor de Meppeler samenleving.

Vanuit je concernverantwoordelijkheid stuur je als opdrachtgever concern brede maatschappelijke vraagstukken en die op het gebied van bedrijfsvoering aan. Je stelt prioriteiten in lijn met de koers van de organisatie en de strategische agenda van het college. Je bent een gezaghebbend gesprekspartner voor het bestuur en de directie en reageert proactief op politieke en maatschappelijke ontwikkelingen.

Zowel vanuit je team- als je concernverantwoordelijkheid ken jij je mensen en toon je oprechte interesse in dat wat hen drijft. Je stuurt op talentontwikkeling en geeft dat ruim baan. Je stimuleert je mensen om te werken aan hun ontwikkeling en geeft ook hierin het goede voorbeeld. Je staat stil bij successen en geeft complimenten. Je neemt beslissingen en gaat in gesprek over resultaten.

Wie zoekt de Gemeente Meppel en wat bieden zij

Wie zoeken wij?
Wij zoeken een enthousiaste teammanager binnen een organisatie die volop in ontwikkeling is. Waarbij je in een team van 12 andere teammanagers en een tweehoofdige directie een sleutelpositie hebt binnen die organisatieontwikkeling. Je hebt ervaring met, en een uitstekend gevoel voor maatschappelijke, bestuurlijke en politieke verhoudingen. Je bent in staat om een voorbeeldfunctie te vervullen in gewenst gedrag. Je neemt leiderschap in organisatieontwikkeling voor je team en concern. En hebt daar zelf uitgesproken beelden bij.

Het spreekt voor zich dat je een academisch werk- en denk niveau hebt. Je bent overtuigend en besluitvaardig, omgevingsbewust en vindt samenwerken vanzelfsprekend en hebt een uitstekend gevoel voor maatschappelijke, bestuurlijke en politieke verhoudingen. Daarnaast beschik je over kennis van en vaardigheid in het faciliteren van een team op basis van integraliteit. Wat we ook belangrijk vinden, is dat je affiniteit en passie hebt voor een aantal aandachtsgebieden van het team. Ervaring met het leidinggeven aan divers samengestelde teams is een vereiste.
Bovenal ben je een prettig mens, met een hoge gunfactor en een goede balans tussen menselijkheid en zakelijkheid.

Herkenbaar Meppel
Medewerkers van de gemeente Meppel staan met beide benen in de maatschappij. Net als onze inwoners houden wij ervan om de mouwen op te stropen en vooruit te kijken. Meppel is een relatief kleine gemeente, met grote ambities en allure. Er gebeurt veel, want Meppelers zijn ondernemende mensen. Zo zijn er veel evenementen en grootstedelijke voorzieningen, zoals een schouwburg, een ziekenhuis, een subtropisch zwemparadijs, een uitgebreid winkelaanbod en een bloeiend uitgaansleven. Meppel investeert in duurzaamheid, bereikbaarheid en het geluk van haar inwoners.

Wat bieden wij?
We bieden je een marktconform salaris en prima secundaire arbeidsvoorwaarden zoals reiskostenvergoeding woon-werkverkeer en een Individuele Keuze Budget van 17,05%. Je bepaalt zelf - binnen grenzen - waar je dit budget voor wilt inzetten. Daarnaast zijn er verschillende faciliteiten om je kwaliteiten en kennis verder te ontwikkelen.

De procedure

Herken jij jezelf in deze persoonsomschrijving en wil jij jouw kennis en inzichten inzetten voor de gemeente Meppel? Dan nodigen we je van harte uit om te solliciteren. Graag ontvangen we jouw sollicitatie zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 27 mei 2020. Solliciteren is uitsluitend mogelijk middels de sollicitatiebutton op onze site: www.tibpartners.nl

De eerste sollicitatiegesprekken bij TIB & Partners vinden online plaats. De tweede ronde gesprekken met de advies- en de selectiecommissie vinden plaats in het stadhuis in Meppel. Een assessment maakt onderdeel uit van de procedure, er worden referenties ingewonnen en er wordt een pre-employment integriteitsonderzoek gedaan.

Meer informatie nodig?
De procedure van deze werving wordt begeleid door TIB & Partners. Voor meer informatie over deze functie of procedure kun je contact opnemen met Marieke Kamminga 06-15271212 of Huib Jacobs 06-50642886 van TIB & Partners, of je kunt een mail sturen naar info@tibpartners.nl

Teammanager Vitaliteit en Kwaliteit & Ondersteuning
Wij komen graag met je in contact!
TIB&Partners gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.