Als executive coach-, search-, interim- en assessmentbureau verbinden wij ons met wat mensen drijft, om vanuit die kern, voor mens en organisatie, tot duurzame ontwikkeling te komen.  
Inloggen

Teammanager Dienstverlening

TIB & Partners zoekt voor de gemeente Meppel een enthousiaste, gedreven kandidaten voor de rol van: Teammanager Dienstverlening

Noord Nederland Oost Nederland
Management & Professionals
Gemeente en Provincie

De focus

Koers in de organisatie ontwikkeling
De ambtelijke organisatie van de gemeente Meppel is op dit moment volop in ontwikkeling. Snelle innovatieve veranderingen in de samenleving en verbinding met de inwoners, instellingen en ondernemers vragen voortdurend om een flexibele aanpak van de vraagstukken. We richten ons op medewerkers die het vermogen hebben om samen met de mensen in Meppel zich te verbinden aan deze vraagstukken. Waarbij we een betrouwbare samenwerkingspartner in de stad zijn en de basis op orde hebben. Voor de complexe en meervoudige vraagstukken komt het aan op goed samenspel tussen gemeenteraad, College van B&W en de ambtelijke organisatie.

Sturing en leiderschap
De gemeente Meppel is een organisatie met een verticale en horizontale sturing. Verticaal wat binnen teams opgepakt en afgehandeld kan worden. Horizontaal als meerdere disciplines betrokken zijn bij een vraagstuk in de vorm van een project, programma of nog te ontwikkelen vormen van samen sturing. Het begrip sturing en leiderschap verbinden we met eigenaarschap, talent en resultaat. Daarmee zijn sturing en leiderschap niet alleen van leidinggevenden maar van iedereen.

Medewerkers organiseren, binnen afgesproken kaders en in verbinding met andere medewerkers, management en bestuurders, vooral zelf de aanpak van vraagstukken. Passend bij het eigen talent.

Het team Dienstverlening

Het team Dienstverlening
Bij de gemeente Meppel staat bij alle klantcontacten dienstverlening en informatievoorziening aan bewoners, bedrijven en instellingen voorop. Het team Dienstverlening bestaat uit dienstverleners binnen de taakvelden Publiekszaken, Receptie van het stadhuis en het Klant Contact Centrum (KCC).

Alle binnenkomende vragen via telefoon, e-mail, bezoekers stadhuis, social media, etc. in de volle breedte vinden plaats in het team Dienstverlening.

De dienstverleners van het KCC geven inhoudelijke informatie over de volle breedte en over de voortgang van aanvragen op verschillende beleidsterreinen. Daarnaast worden enkelvoudige processen in zowel fysiek als sociaal domein door het KCC afgewerkt. Denk hierbij aan de enkelvoudige APV zoals marktstandplaats, standplaatsvergunningen, gebruik openbare weg, gebruik luchtruim, ontheffing geluid en/of licht, collecte, verloting, parkeervergunning, leerlingenvervoer, verhuur sportaccommodaties en enkelvoudige subsidietoekenning.

De dienstverleners binnen Publiekszaken behandelen alle aanvragen voor burgerzaken en verzorgen de basis registratie personen (BRP) zelfstandig af, zoals uitgifte paspoorten, geboortes, overlijden, huwelijken, begraven, naturalisaties, toekennen tijdelijk woonadres etc.

Dienstverlening

Het team Dienstverlening bestaat uit het klantcontactcentrum en publiekszaken en het team is verantwoordelijk voor de enkelvoudige vragen over de volle breedte van de dienstverlening van de gemeente. Bij het team Dienstverlening komen alle eerstelijns contacten binnen zoals: telefoon, mail, bezoekers stadhuis, social media etc. Specifiek voor het onderdeel publiekszaken behoren de taken basis registratie personen (BRP) en burgerzaken.

De Teammanger Dienstverlening

Hoe ziet jouw rol als Teammanager binnen de gemeente Meppel er uit?
Als teammanager geef je leiding aan je team, inspireer je de medewerkers en vertaal je de organisatiekoers naar jouw team, waarbij je de afgesproken doelen en resultaten behaalt. Samen met je collega-teammanagers en directie geef je vorm en inhoud aan de visie en strategie voor de organisatie als geheel. Daarnaast geef je sturing en leiding aan concern brede ontwikkelopgaven. Je bent in staat om te schakelen tussen strategische vraagstukken en soms meer operationele sturing.

We werken vanuit de bedoeling van vraagstukken, zijn daarbij betrouwbaar en werken flexibel samen met onze interne en externe partners. Daarom is het belangrijk dat je goed op de hoogte bent van de organisatie en de Meppeler samenleving. Je kent je samenwerkingspartners in de stad en schakelt daarmee op strategisch, tactisch niveau. Gericht op resultaten in stad en dorp waar partijen samen trots op zijn.

Vanuit je teamverantwoordelijkheid stuur je op proces, inhoud, mensen en middelen. Je zorgt ervoor dat je je zaakjes in je team voor elkaar hebt, en houdt. Je gaat je teamleden erin voor dat we werken in een politiek-bestuurlijke omgeving en onze antenne daarvoor goed onderhouden.
Daarbij geef je richting en ruimte waarbinnen de medewerkers verantwoordelijkheid kunnen nemen en maximaal kunnen presteren. Je begrijpt de inhoud van het werk en kunt je medewerkers hierin sturen, coachen en begeleiden. Je faciliteert je medewerkers in het zelf organiserend vermogen bij het oplossen van vraagstukken. Je bent sparringpartner voor je medewerkers op inhoud, proces en middelen. Je spreekt medewerkers aan op inhoud en gedrag én bent zelf aanspreekbaar op het functioneren. Kortom, je hebt een belangrijke rol bij het realiseren van uitvoeringskracht zodat de gemeente zichtbare resultaten behaalt voor de Meppeler samenleving.

Vanuit je concernverantwoordelijkheid stuur je als opdrachtgever concern brede maatschappelijke vraagstukken en die op het gebied van bedrijfsvoering aan. Je stelt prioriteiten in lijn met de koers van de organisatie en de strategische agenda van het college. Je bent een gezaghebbend gesprekspartner voor het bestuur en de directie en reageert proactief op politieke en maatschappelijke ontwikkelingen.

Zowel vanuit je team- als je concernverantwoordelijkheid ken jij je mensen en toon je oprechte interesse in dat wat hen drijft. Je stuurt op talentontwikkeling en geeft dat ruim baan. Je stimuleert je mensen om te werken aan hun ontwikkeling en geeft ook hierin het goede voorbeeld. Je staat stil bij successen en geeft complimenten. Je neemt beslissingen en gaat in gesprek over resultaten.

Wie zoekt de Gemeente Meppel en wat bieden zij

Wie
Wij zoeken een enthousiaste teammanager binnen een organisatie die volop in ontwikkeling is. Waarbij je in een team van 12 andere teammanagers en een tweehoofdige directie een sleutelpositie hebt binnen die organisatieontwikkeling. Je hebt ervaring met, en een uitstekend gevoel voor maatschappelijke, bestuurlijke en politieke verhoudingen. Je bent in staat om een voorbeeldfunctie te vervullen in gewenst gedrag. Je neemt leiderschap in organisatieontwikkeling voor je team en concern. En hebt daar zelf uitgesproken beelden bij.

Het spreekt voor zich dat je een academisch werk- en denk niveau hebt. Je bent overtuigend en besluitvaardig, omgevingsbewust en vindt samenwerken vanzelfsprekend en hebt een uitstekend gevoel voor maatschappelijke, bestuurlijke en politieke verhoudingen. Daarnaast beschik je over kennis van en vaardigheid in het faciliteren van een team op basis van integraliteit. Wat we ook belangrijk vinden, is dat je affiniteit en passie hebt voor een aantal aandachtsgebieden van het team. Ervaring met het leidinggeven aan divers samengestelde teams is een vereiste.
Bovenal ben je een prettig mens, met een hoge gunfactor en een goede balans tussen menselijkheid en zakelijkheid.

Herkenbaar Meppel
Medewerkers van de gemeente Meppel staan met beide benen in de maatschappij. Net als onze inwoners houden wij ervan om de mouwen op te stropen en vooruit te kijken. Meppel is een relatief kleine gemeente, met grote ambities en allure. Er gebeurt veel, want Meppelers zijn ondernemende mensen. Zo zijn er veel evenementen en grootstedelijke voorzieningen, zoals een schouwburg, een ziekenhuis, een subtropisch zwemparadijs, een uitgebreid winkelaanbod en een bloeiend uitgaansleven. Meppel investeert in duurzaamheid, bereikbaarheid en het geluk van haar inwoners.

Wat bieden wij?
We bieden je een marktconform salaris en prima secundaire arbeidsvoorwaarden zoals reiskostenvergoeding woon-werkverkeer en een Individuele Keuze Budget van 17,05%. Je bepaalt zelf - binnen grenzen - waar je dit budget voor wilt inzetten. Daarnaast zijn er verschillende faciliteiten om je kwaliteiten en kennis verder te ontwikkelen.

De procedure

Herken jij jezelf in deze persoonsomschrijving en wil jij jouw kennis en inzichten inzetten voor de gemeente Meppel? Dan nodigen we je van harte uit om te solliciteren. Graag ontvangen we jouw sollicitatie zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 27 mei 2020. Solliciteren is uitsluitend mogelijk middels de sollicitatiebutton op onze site: www.tibpartners.nl

De eerste sollicitatiegesprekken bij TIB & Partners vinden online plaats. De tweede ronde gesprekken met de advies- en de selectiecommissie vinden plaats in het stadhuis in Meppel. Een assessment maakt onderdeel uit van de procedure, er worden referenties ingewonnen en er wordt een pre-employment integriteitsonderzoek gedaan.

Meer informatie nodig?
De procedure van deze werving wordt begeleid door TIB & Partners. Voor meer informatie over deze functie of procedure kun je contact opnemen met Marieke Kamminga 06-15271212 of Huib Jacobs 06-50642886 van TIB & Partners, of je kunt een mail sturen naar info@tibpartners.nl

Teammanager Dienstverlening
Wij komen graag met je in contact!
TIB&Partners gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.