Als executive coach-, search-, interim- en assessmentbureau verbinden wij ons met wat mensen drijft, om vanuit die kern, voor mens en organisatie, tot duurzame ontwikkeling te komen. 
Inloggen

Managers Publieke Gezondheid

Verbinder | Verandermanager | Vernieuwer | Volhouder

Oost Nederland Midden Nederland
Bestuur & Senior Management Management & Professionals
Zorg
Nieuw

De organisatie

De GGD NOG is de publieke gezondheidsdienst van 22 gemeenten in de regio Noord- en Oost-Gelderland. De organisatie kent op dit moment de inrichting van twee uitvoerende clusters met in totaal 18 teams en een ondersteunende dienst van zeven teams. GGD Noord- en Oost-Gelderland (GGD NOG) heeft als missie om haar inwoners een gezond houvast te bieden en bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid van haar inwoners. Hier zijn ze zowel in preventieve zin als in crisissituaties mee bezig. Dagelijks werken ze met 280 collega’s vanuit 25 teams aan de gezondheid van de ruim 820.000 inwoners.

Een aantal jaar geleden heeft de organisatie de slag gemaakt om zich te vormen rondom zelforganiserende teams. In oktober 2019 is de nieuwe directeur Publieke Gezondheid aangetreden en zij heeft de koers uitgezet om de organisatie verder te moderniseren. Kernwoorden zijn transparantie, verbinding en klantgerichtheid. Daarbij hoort de ontwikkeling van een heldere strategische organisatievisie waarbij concreet wordt gemaakt hoe de teams zichzelf verder kunnen organiseren. Een andere beweging is die van een aanbod gestuurde naar een vraaggerichte organisatie.

De functie

Om invulling te kunnen geven aan de uitgezette koerswijziging is GGD NOG op zoek naar twee managers Publieke Gezondheid. Elke functie is op hoofdlijnen gelijk, maar kent verschillen die in een later stadium worden bepaald op basis van kennis, ervaring en de gekozen organisatie inrichting. De functie heeft twee doelstellingen. De eerste is invulling geven aan de veranderopgave die voortkomt uit de nieuwe organisatievisie. De tweede is zorgdragen voor de bestaande teams en deze het juiste kader meegeven om de beoogde resultaten te behalen.

De 18 teams van in totaal 220 collega’s, die vallen onder de verantwoordelijkheid van de twee managers Publieke Gezondheid, zijn momenteel verdeeld in twee clusters. Het ene cluster is gericht op Jeugd en Advisering Publieke Gezondheid en het andere houdt zich vooral bezig met teams gericht op Algemene Gezondheidszorg. Bekijk voor de specifieke teams het organogram op de website www.ggdnog.nl.

De functie van manager Publieke Gezondheid kent een aantal resultaatgebieden en kernactiviteiten:

 • Implementatie van de strategische organisatievisie en meedenken over verdere verbeteringen.
 • Verantwoordelijk voor alle managementtaken en een efficiënte, effectieve en transparante bedrijfsvoering.
 • Sturen op resultaten en daar de juiste kaders voor neerzetten.
 • Versterken van de externe profilering, marketing en positionering door het onderhouden van relaties met stakeholders, waaronder: burgers, gemeenten en zorg/welzijnsorganisaties.
 • Continueren van een intensieve samenwerking met collega GGD’en.
 • Participeren op landelijk platforms waar relevante beleidsthema’s worden besproken (bijv. jeugdgezondheid en infectieziektebestrijding).
 • Optreden tijdens crisissen en draaien van piketdiensten.

Beide functies vallen binnen het MT van de GGD NOG, dat verder wordt gevormd door de directeur Publieke Gezondheid en de manager Bedrijfsondersteuning. Het MT wordt bijgestaan door de directiesecretaris, de controller en een strategisch adviseur.

De persoon

Wij zijn op zoek naar een verbinder die samen met de andere MT-leden invulling geeft aan de strategische organisatievisie. Een verandermanager die oog heeft voor zowel resultaten als voor de klanten van de GGD. Er wordt gestreefd naar een complementair team met veel daadkracht en doortastend organisatievermogen.

Als manager Publieke Gezondheid houd je de balans tussen sturen op resultaten en het geven van ruimte aan de medewerkers. Je faciliteert de teams door op een coachende manier leiding te geven en daar het juiste kader voor te bieden. Je belegt verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie en stimuleert het nemen van eigen verantwoordelijkheid en eigenaarschap. Je bent evenwichtig, luistert goed en weet mensen en ideeën aan elkaar te verbinden. Organisatorisch ben je sterk, je overziet op zowel strategisch als tactisch niveau de ontwikkelingen en kansen én weet deze te vertalen naar concrete acties. Je kan zaken mondeling en schriftelijk goed verwoorden en daarmee anderen enthousiasmeren.

Binnen het MT van de GGD NOG dient minimaal één persoon de medische eindverantwoordelijkheid te dragen. Daarom is het een nadrukkelijke wens dat een van de nieuwe managers is opgeleid als arts.

Jouw profiel voldoet verder aan de volgende criteria:

 • Afgeronde academische opleiding in algemeen management, veranderkunde of geneeskunde.
 • Minimaal 10 jaar ervaring in een leidinggevende en MT-functie.
 • Ervaring en succes behaald met het implementeren van veranderingen, coachen van teams, intervisie en groepsdynamische processen.
 • Kennis van de structuur en de processen van onderzoek, zorg en/of gemeentelijke uitvoeringsinstanties.
 • Kennis van en inzicht in politiek bestuurlijke verhoudingen.
 • Ervaring in de gezondheidszorg is zeer gewenst.

Ons aanbod

GGD Noord- en Oost-Gelderland biedt de mogelijkheid om de organisatie een grote stap verder te helpen richting de toekomst. Dit in een omgeving waarin de koers van de verandering ook afhankelijk is van jouw bijdrage. Een functie waarin je zowel verantwoordelijk bent voor de jeugdgezondheidszorg in de regio als de algemene gezondheidszorg van de inwoners.

Het betreft een fulltime functie van 36 uur en is ingeschaald op functieschaal 14 conform cao SGO (samenwerkende gemeentelijke organisaties) per 1 oktober 2020 met een maximum van € 6.994 per maand. Daarnaast zijn er goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals opleidingsmogelijkheden, een goede pensioenregeling en een Individueel Keuze Budget (IKB) van 17,05% op jaarbasis. Uiteraard geldt ook een vergoeding bij inzet piketdiensten. Er wordt een arbeidsovereenkomst voor een jaar geboden, met de intentie dit om te zetten naar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

De procedure

TIB & Partners is verantwoordelijk voor de werving en selectie van twee kandidaten voor de functie van de manager Publieke Gezondheid bij de GGD.

Voor meer kun je contact opnemen met Huib Jacobs (06-50642886) of Wouter Aukes (06-31691807). Ben je geïnteresseerd en wil je solliciteren? Reageer dan vóór 24 februari 2021 door je cv en motivatiebrief naar ons te sturen. Solliciteren is uitsluitend mogelijk middels de sollicitatiebutton op de website van TIB & Partners: www.tibpartners.nl.

Vervolg procedure na 1e (online) gesprekken met TIB & Partners:
Woensdagmiddag 10 maart gespreksronde bij de GGD.
Maandagmiddag 15 maart gesprekronde bij de GGD.
Vrijdag 19 maart assessment.
Dinsdag 30 maart eindgesprek.

Referentiecheck en een geldige VOG maken onderdeel uit van de procedure.

Managers Publieke Gezondheid
Wij komen graag met je in contact!
TIB&Partners gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.