Als executive coach-, search-, interim- en assessmentbureau verbinden wij ons met wat mensen drijft, om vanuit die kern, voor mens en organisatie, tot duurzame ontwikkeling te komen.  
Inloggen

Manager Publieke Gezondheid

Verandermanager | Vernieuwer | Volhouder

Ben jij een stevige verandermanager met veel aandacht voor je medewerkers? Werk jij graag met veel energie aan de vernieuwing van een organisatie? Voel jij je betrokken bij de volksgezondheid? Dan zoeken wij jou! Voor GGD Noord- en Oost- Gelderland (GGD NOG) zoeken we een manager Publieke Gezondheid die invulling geeft aan het implementeren van de nieuwe organisatievisie.

Oost Nederland Midden Nederland
Management & Professionals Bestuur & Senior Management
Zorg Gemeente en Provincie
Nieuw

Wat ga je doen?

In de functie van manager Publieke Gezondheid ben je integraal verantwoordelijk voor een aantal teams met de aandachtsvelden Jeugdgezondheid en Gezondheidsbevordering. Je functie kent op hoofdlijnen twee doelstellingen. De eerste is invulling geven aan de veranderopgave die voortkomt uit de nieuwe organisatievisie die afgelopen jaar is neergezet. De tweede is zorgdragen voor de bestaande teams en deze het juiste kader meegeven om de doelen en resultaten te behalen. Je wordt bij de aansturing van je teams ondersteund door een manager op tactisch niveau.

Afgelopen jaar is een nieuwe organisatievisie en -structuur ontwikkeld en de implementatie hiervan is de opdracht voor de komende periode. Kern van die opdracht is om de organisatie van een aanbod gestuurde naar vraaggerichte organisatie te transformeren. Het algemeen bestuur van GGD NOG heeft op 18 november een belangrijk besluit genomen en ingestemd met het investeren in de aanpak van een aantal aandachtspunten voor de GGD-organisatie. Samengevat gaat het over betere samenwerking tussen gemeenten en GGD, informatieveiligheid, gemeenten beter faciliteren met data, communicatie, medische milieukunde en de bedrijfsvoering.

Samen met de tactisch manager stuur je je teams op resultaten, ontwikkeling en het tonen van eigenaarschap. Je stelt heldere kaders en faciliteert zodat de verantwoordelijkheid zo laag mogelijk in de organisatie ligt. Je begeleidt de teams in de volgende stap van hun ontwikkeling. Ook vervul je een verbindende rol tussen de teams en onze gemeenten en zorg- en kennispartners in de regio. De gemeenten hebben hun vertrouwen aan de GGD meegegeven door een forse investering mogelijk te maken de komende jaren. Dat vertrouwen willen we graag belonen door met betrokken en kundige GGD’ers goed aan te sluiten bij wat lokaal leeft.

Bekijk hier de specifieke teams die in jouw cluster vallen op de site van de GGD. Je resultaatgebieden en kernactiviteiten zijn verder:

  • Versterken van de externe profilering, marketing en positionering door het onderhouden van relaties met stakeholders, waaronder: inwoners, gemeenten en zorg/welzijnsorganisaties.
  • Samenwerken met GGD ’en en participeren op landelijk platforms waar relevante beleidsthema’s worden besproken (bijv. jeugdgezondheid en infectieziektebestrijding).
  • Optreden tijdens crisissen en draaien van piketdiensten.

Samen met de directeur Publieke Gezondheid, je collega-manager Publieke Gezondheid en de manager Strategie, Onderzoek en Organisatie vorm je het MT. Jullie worden bijgestaan door de directiesecretaris, de controller en de strategisch adviseur. De 18 teams van in totaal 220 collega’s, die vallen onder de verantwoordelijkheid van de twee managers Publieke Gezondheid, zijn momenteel verdeeld in twee clusters. Je collega-manager houdt zich vooral bezig met teams gericht op Algemene Gezondheidszorg.

Wie ben jij?

Jij bent een stevige verandermanager die oog heeft voor zowel de behoeftes binnen het cluster als voor de beoogde resultaten. Een verbinder die samen met de andere MT-leden invulling geeft aan de strategische organisatievisie. Je hebt veel daadkracht en een doortastend organisatievermogen. Je overziet op zowel strategisch als tactisch niveau de ontwikkelingen en kansen én weet deze te vertalen naar concrete acties. Het gaat je goed af om binnen een politiek bestuurlijke organisatie mensen en ideeën met elkaar te verbinden. Jouw profiel voldoet verder aan de volgende criteria:

  • Afgeronde academische opleiding.
  • Ruime ervaring in een leidinggevende en MT-functie.
  • Ervaring met implementeren van veranderingen, coachen van teams, intervisie en groepsdynamische processen.
  • Kennis en ervaring in de gezondheidszorg en/of bij een overheidsinstantie is zeer gewenst.

Wat biedt GGD Noord- en Oost - Gelderland?

Met deze uitdagende functie stap je in een zeer divers krachtenveld waar jouw bijdrage mede de koers van de organisatie bepaald. Het is een stevige en verantwoordelijke managementpositie, waarbij de inwoners en onze medewerkers centraal staan.

Je krijgt een fulltime functie die is ingeschaald op schaal 14 conform cao SGO met een maximumsalaris van € 6.994 bruto per maand. Daarnaast zijn er goede secundaire arbeidsvoorwaarden met o.a. opleidingsmogelijkheden, een goede pensioenregeling en een Individueel Keuze Budget (IKB) van 17,05% op jaarbasis. Uiteraard geldt ook een vergoeding bij inzet piketdiensten. Je krijgt een arbeidsovereenkomst voor een jaar met de intentie dit om te zetten naar een overeenkomst voor onbepaalde tijd.

Interesse?

Solliciteer zo snel mogelijk met je cv en een motivatiebrief via de website van TIB & Partners. Voor meer informatie over de functie en de procedure kun je contact opnemen met Wouter Aukes via 06-31691807 of wouteraukes@tibpartners.nl of met Huib Jacobs via 06-50642886 of huibjacobs@tibpartners.nl. Solliciteren is uitsluitend mogelijk via TIB & Partners, want zij zijn verantwoordelijk voor de werving en selectie voor de functie van manager Publieke Gezondheid bij GGD NOG. Een referentiecheck, een ontwikkelassessment en een geldige VOG maken onderdeel uit van de procedure.

De planning van de procedure is als volgt:

  • De eerste gespreksronde met GGD NOG vindt plaats op maandag 7 februari.
  • Het assessment vindt plaats op dinsdag 15 februari.

Wie is GGD Noord- en Oost-Gelderland?

GGD NOG is de publieke gezondheidsdienst van 22 gemeenten in de regio Noord- en Oost-Gelderland. De organisatie kent straks 3 clusters met elk een divers takenpakket. 2 clusters richten zich daarbij op de dienstverlening aan inwoners en gemeenten terwijl het derde cluster zorgdraagt voor inzicht, communicatie en verdere ondersteuning.

De organisatie heeft als missie om haar inwoners een gezond houvast te bieden en bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid van haar inwoners. Hier zijn ze zowel in preventieve zin als in crisissituaties mee bezig. Zie voor nog veel meer informatie de website van GGD NOG https://www.ggdnog.nl/over-de-ggd

De gehele organisatie telt 280 collega’s in 25 teams die dagelijks werken aan de gezondheid van de ruim 830.000 inwoners van de regio.

Manager Publieke Gezondheid
Wij komen graag met je in contact!
TIB&Partners gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.