Als executive coach-, search-, interim- en assessmentbureau verbinden wij ons met wat mensen drijft, om vanuit die kern, voor mens en organisatie, tot duurzame ontwikkeling te komen.  
Inloggen

Manager Behandelbeleid Acute Psychiatrie

Inhoudelijk gedreven | Verbindend | Inspirerend

Ben jij psychiater, ben je gedreven en heb jij interesse om vanuit de inhoud leiding te geven aan de acute psychiatrie? Lees dan verder! Voor GGZ Drenthe zoeken wij een manager behandelbeleid acute psychiatrie.

 

Noord-Nederland Oost-Nederland
GGZ Zorg
Bestuur & Senior Management Management & Professionals
Nieuw

Wat ga je doen?

In deze functie houd je je op hoofdlijnen met de volgende zaken bezig:

  1. Je geeft samen met de manager bedrijfsvoering (in duaal management) leiding aan het circuit Acute psychiatrie en aan de klinieken van de Langdurige zorg.
  2. Je bent inhoudelijk vertegenwoordiger van deze organisatieonderdelen, zowel binnen als buiten de organisatie, helpt collega’s en ketenpartners om het grotere geheel te zien en coacht waar nodig.
  3. Je bent eigenaar van een van de strategische lijnen van GGZ Drenthe, die gaat over een goede doorstroming en samenwerking binnen het klinisch continuüm en goede transmurale verbindingen.
  4. Als psychiater werk je 12-16 uur per week als behandelaar in de klinieken.

Ad 1: Leidinggevende van klinieken
Je bent de inhoudelijk leidinggevende van behandelcoördinatoren van het circuit Acute psychiatrie (klinische en ambulante zorg) en van de klinieken binnen het circuit Langdurige zorg. Je bent daarbij verantwoordelijk voor het behandelbeleid en het goed functioneren van de Crisisdienst buiten kantooruren. Je maakt deel uit van het managementteam van GGZ Drenthe en je valt rechtstreeks onder de directeur zorg van GGZ Drenthe.

Ad 2: Inhoudelijk vertegenwoordiger Acute psychiatrie & klinieken Langdurige zorg
Je participeert, afgestemd met je duale partner, in ketenoverleggen met externe partners en andere belangrijke overleggen binnen de organisatie. Je draagt uit waar GGZ Drenthe voor staat en je deelt jouw visie op de rol en plaats van de acute psychiatrie en de klinieken binnen de organisatie én binnen de bredere maatschappelijke context.

Ad 3: De strategische lijn ‘Wij zien jou’
Je bent samen met je duale partner aanvoerder van deze strategische lijn. ‘Wij zien jou’ gaat over het efficiënt, effectief en patiëntvriendelijk laten doorstromen van de mensen die in de klinieken voor acute en langdurige zorg zijn opgenomen. Je vertaalt de strategisch lijn naar de praktijk en staat daarbij in nauwe verbinding met de collega’s in de zorg. Verandering van attitude/verandermanagement staat in deze rol op de voorgrond en minder het zogeheten “inhoud bevorderend management”. Deze lijn heeft daarbij betrekking op zowel de doorstroming tussen klinieken, als tussen de klinische en ambulante zorg. Intensive Home Treatment (IHT) en de daaraan verbonden acute deeltijdbehandeling spelen daarin een belangrijke rol.

Ad 4: Als psychiater
Naast jouw managementtaken ga je gemiddeld 12-16 uur per week werken in de Acute psychiatrie of de klinieken Langdurige zorg. Uiteraard vindt de precieze invulling in overleg plaats. Als psychiater ondersteun je collega’s bij het nemen van behandelinhoudelijke beslissingen bij complexe psychiatrische problematiek. Je bewaakt state of the art behandeling en ontwikkelt vernieuwingen samen met je team.

Plaats in de organisatie
De Acute psychiatrie van GGZ Drenthe bestaat uit een spoedpoli, crisisdienst, Intensive Home Treatment (IHT, 120 patiënten in zorg), Medium Care (21 bedden) en een High & Intensive Care (HIC, 34 bedden). Hier zijn ca. 250 medewerkers werkzaam. De klinieken van de Langdurige zorg bestaan uit de kliniek “Meander” waar patiënten zijn opgenomen met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA) (25 bedden) en uit de Klinische Rehabilitatie, voor langdurig verblijf met behandeling voor 50 patiënten. Hier zijn ca. 130 medewerkers werkzaam.

Je bent als manager lid van het managementteam van GGZ Drenthe, dat verder bestaat uit de directeur zorg, de directeur bedrijfsvoering, 7 managers behandelbeleid, 4 managers bedrijfsvoering, de manager Mens & Arbeid, de manager Client & omgeving & verbeterteam en de manager Finance & Control. De directie van GGZ Drenthe rapporteert aan de Raad van Bestuur van Espria.

Wie ben jij?

Jij bent een ervaren behandelaar, in de functie van psychiater en hebt een groot hart voor mensen met (acute) complexe problemen. Je bent vanuit de inhoud een verbindend leidinggevende of hebt de ambitie én competenties om dat te worden. Je houdt gemakkelijk overzicht in complexe situaties en hebt het lef om daarin besluiten te nemen. Je bent gericht op verder versterken en bevorderen van de samenwerking met interne en regionale ketens. Daarbij heb je gevoel voor wederzijdse en tegengestelde belangen en je bent in staat je daar verbindend in te bewegen.

Wat biedt GGZ Drenthe?

GGZ Drenthe biedt je een uitdagende functie als manager behandelbeleid bij een organisatie die voortdurend in ontwikkeling is. Een functie in het hart van de organisatie en waarin je richting kunt geven aan de zorg die wordt geleverd nu én in de toekomst.

Wil je meer weten over het werken als psychiater bij GGZ Drenthe? Kijk dan hier: https://ggzdrenthe.nl/psychiaterskomkennismaken

Het betreft een aanstelling voor onbepaalde tijd voor 32 tot 36 uur per week. Het salaris is conform de cao GGZ en kent een maximaal bruto maandsalaris van € 9360 op basis van 36 uur per week waarvan 16 uur actief als psychiater. Bij het salaris hoort ook een complementaire toeslag van 5%. Je krijgt de mogelijkheid om deels thuis en deels op locatie te werken. Je krijgt een budget persoonlijke kosten afhankelijk van je behandelfunctie. Verder krijg je deskundigheid- en ontwikkelmogelijkheden, een goed pensioen bij pensioenfonds PZFW en een account bij Fisc Free. Met Fisc Free kun je met belastingvoordeel een fiets aanschaffen, een sportabonnement afsluiten of bijvoorbeeld een bol.com bon kopen.

Interesse?

Solliciteer zo snel mogelijk met je cv en motivatiebrief via de website van TIB & Partners. Voor meer informatie kan je bellen met Wouter Aukes (06-31691807) of Huib Jacobs (06-50642886), consultants van TIB & Partners. Voor inhoudelijk vragen kan je bellen met Directeur Zorg Erik Mulder tijdens kantooruren via 0592-334802.
TIB & Partners is verantwoordelijk voor de werving en selectie van kandidaten voor de functie van Manager Behandelbeleid Acute psychiatrie. Solliciteren is alleen mogelijk via de website van TIB & Partners.

De planning van de procedure is binnenkort te vinden op deze pagina. Na eerste contact met TIB & Partners word je zo snel mogelijk in contact gebracht met GGZ Drenthe.

Wie is GGZ Drenthe?

Binnen GGZ Drenthe wordt dagelijks gewerkt aan een organisatie waarin de zorg die op dat moment nodig is flexibel en soepel wordt vormgeven in en met netwerken rond de patiënt. Dit de patiëntreis en daarin wordt optimaal rekening gehouden met de wensen en mogelijkheden van de patiënt op dat moment. Het vraagt een patiëntgerichte attitude van alle collega’s in de organisatie. Vanuit de visie ‘Wij zien mensen’ vindt dit vorm in de strategische programmalijnen ‘Wij zien de samenhang’, ‘Wij zien jou’ (klinisch continuüm), ‘Wij zien elkaar’, ‘Wij zien gezonde bedrijfsvoering’ en ‘Wij zien mogelijkheden’.
GGZ Drenthe biedt al ruim 100 jaar hulp bij psychische problemen aan ouderen, volwassenen, kinderen en jongeren. Samen met de patiënten wordt gewerkt aan herstel en kwaliteit van leven. De hulp is eenvoudig en kort als het kan, intensief of langdurig als het nodig is. Maar altijd toegankelijk en dichtbij: meestal op de poli, in de wijk of online, soms thuis of in de kliniek.
Daarnaast worden specialistische behandelingen geboden als het gaat om complexe trauma’s, psychose, gezinspsychiatrie, psychiatrische problemen én verslaving, transculturele psychiatrie, mensen met een verstandelijke beperking en psychische problemen en forensische psychiatrie.

Voor meer informatie zie ook ggzdrenthe.nl.

Manager Behandelbeleid Acute Psychiatrie
Wij komen graag met je in contact!
TIB &Partners gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.