Als executive coach-, search-, interim- en assessmentbureau verbinden wij ons met wat mensen drijft, om vanuit die kern, voor mens en organisatie, tot duurzame ontwikkeling te komen. 
Inloggen

Locatiemanager Heymanscentrum (vast)

 Inspirerend | Overtuigend | Resultaatgericht

Noord Nederland
VVT GGZ
Nieuw

De organisatie

Dignis richt zich als onderdeel van het Lentis concern op verzorging, verpleging en thuiszorg voor ouderen met een zorgvraag op het gebied van psychogeriatrie, gerontopsychiatrie, somatiek en of revalidatie. De dienstverlening bestaat uit: dagbesteding, extramurale zorg, revalidatie, verzorgd zelfstandig wonen en verpleeghuiszorg. Onze focus ligt op complexe verpleeghuiszorg, thuis waar mogelijk en in onze huizen waar nodig. Die huizen liggen op 8 locaties in de stad Groningen en Noord-Drenthe.

Het is de missie van Dignis om (zeer) kwetsbare ouderen met (een combinatie van) ernstige psychogeriatrische, psychiatrische en/of somatische problematiek te helpen om zoveel mogelijk hun eigen leven te blijven leiden op de wijze die zij wensen. De autonomie en vrijheid van ieder mens om zijn/haar eigenheid tot uitdrukking te brengen staat centraal. Als geen ander zijn wij in staat om juist de ouderen met een complexe zorgvraag waarbij gedragsproblematiek een rol speelt de zorg te bieden die aansluit bij de persoonlijke behoeften en die van hun naasten.

Visie: Onze werkwijze kenmerkt zich door een belevingsgerichte houding, die draait om 5 kernwaarden. Naleving van deze kernwaarden door iedereen in de organisatie leidt rechtstreeks tot goede professionele persoonsgerichte zorg en een goede sfeer voor iedereen, ook binnen onze samenwerkingsverbanden en externe contacten.

De kernwaarden zijn:

 • Contact: we vinden het belangrijk om contact te maken met de mensen die we tegenkomen, ons betrokken te voelen bij elkaar en dit te laten merken en uit te stralen.
 • Vertrouwen: samen zorgen we er voor dat Dignis voor iedereen een veilige en overzichtelijke omgeving is. Een vertrouwde omgeving waarin je weet wat er van je wordt verwacht en wat jij kunt verwachten. Een omgeving die je beschermt als je kwetsbaar bent. Binnen Dignis vertrouwen we elkaar in wat we doen.
 • Eigenheid: ieder mens is uniek, heeft zijn eigen verhaal en talenten en daar zijn we blij mee. Om de eigenheid van elkaar te ontdekken zetten we ons in om elkaar te leren kennen. Dat vinden we belangrijk, daar nemen we de tijd voor.
 • Beleving: we besteden bewust aandacht aan onszelf, onze eigen beleving, inlevend vermogen; hiermee zijn we gevoelig voor wat iemand anders nodig heeft om samen verder te komen.
 • Aandacht: we gaan met aandacht om met onze kernwaarden, met elkaar en de omgeving. Op deze wijze zorgen we ervoor dat we echte en oprechte zorg verlenen. Aandacht geeft diepgang.

Belangrijke speerpunten zijn duurzaam inzetbaarheid, belevingsgerichte zorg en zelforganisatie.

De functie

Ben jij de Locatiemanager die wij zoeken?

Als locatiemanager geef je leiding aan medewerkers van één of meerdere teams van waaruit zorg geleverd wordt, ca 50 fte. Je bent eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg en het uitvoeren van het personeelsbeleid binnen de locatie. Dit doe je door coaching en begeleiding van medewerkers, bevorderen van deskundigheidsbevordering en opleidingen, regie nemen bij verzuimproblematiek en het voeren van werkgeversgesprekken.

Als locatiemanager bepaal je het operationele beleid op het eigen domein en ontwikkel je het tactisch beleid van Dignis als geheel. Hiervoor maak je deel uit van het regio managementteam en stemt af met andere locatiemanagers uit de regio over afdelings- en locatie overstijgende taken.

Je stelt een conceptbegroting op voor de locatie, je beheert de in- en uitgaven en legt hierover verantwoording af/ bespreekt deze in de kwartaalrapportages.

Als locatiemanager onderhoud je de contacten met cliënten en hun relaties, teamleden, collega-managers, paramedici, medewerkers van de facilitaire dienst en de medezeggenschap. Je initieert en onderhoud externe contacten.

Een salaris dat is ingedeeld in FWG 60.

De persoon

De gezochte locatiemanager is iemand die op een nuchtere, toegankelijke en daadkrachtige manier de teams ondersteunt en de kaders schetst. Acteert vanuit een open, reflecterende blik waarbij ieder team in zijn/haar kracht wordt gezet en daarbij altijd in verbinding blijft. Is resultaatgericht, ondernemend, overtuigend, creatief en inspirerend. en denkt in mogelijkheden en ziet kansen en weet die te vertalen naar haalbare doelen. Daarnaast is de locatiemanager:

 • In het bezit van een relevant HBO diploma aangevuld met een managementopleiding;
 • Aantoonbare leidinggevende ervaring (in de zorg) en affiniteit met de doelgroep;
 • Kennis van wet- en regelgeving binnen het vakgebied;
 • Onderhoudt vakkennis en houdt actuele ontwikkelingen bij.
 • Kennis van en ervaring met projectmatig werken is een pré.

De volgende kerncompetenties zijn van toepassing:

- Leiderschap

- creativiteit

- Ontwikkelen van de medewerker

- Resultaatgerichtheid

- Organisatiesensitiviteit

- Communicatieve vaardigheden

- Reflecterend vermogen

- organiserend vermogen

De procedure

TIB & Partners is verantwoordelijk voor de werving en selectie van kandidaten voor de functie van Locatiemanager voor Dignis. Voor meer informatie is Huib Jacobs bereikbaar op 06-50642886 en Marieke Kamminga op 06-15271212. Ben je geïnteresseerd én aantoonbaar gekwalificeerd? Reageer dan zo spoedig mogelijk.
Solliciteren is uitsluitend mogelijk middels de sollicitatiebutton.
Locatiemanager Heymanscentrum (vast)
Wij komen graag met je in contact!
TIB&Partners gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.