Als executive coach-, search-, interim- en assessmentbureau verbinden wij ons met wat mensen drijft, om vanuit die kern, voor mens en organisatie, tot duurzame ontwikkeling te komen.  
Inloggen

Interim Transitiemanager Behandelcentrum (sollicitatietermijn gesloten)

Interim opdracht 4-6 maanden
Oost Nederland Midden Nederland
Bestuur & Senior Management
Spoed

De Organisatie

Wanneer we ouder worden, ervaren we dat onze gezondheid vaak achteruitgaat. Het leven blijven leiden op eigen kracht wordt dan steeds moeilijker. Dan is het fijn om mensen om ons heen te hebben die ons helpen om zo lang mogelijk het leven te blijven leiden zoals we dat graag willen.
Met 14 locaties en thuiszorg in de Oost Achterhoek is Marga Klompé één van de grotere ouderenzorgorganisaties in de regio. Er werken ruim 1800 medewerkers bij ons. Zij vullen samen 1010 FTE in. Dagelijks worden wij bijgestaan door zo'n 1200 waardevolle vrijwilligers.
Onze medewerkers bieden we een plezierige en uitdagende werkomgeving met volop ontplooiingskansen en een grote mate van verantwoordelijkheid. De afzonderlijke locaties hebben een grote mate van zelfstandigheid. Zij geven zo zelf vorm aan hun identiteit en lokale karakter. Als medewerkers van Marga Klompé streven we ernaar om mensen in hun kracht te zetten en hen te ondersteunen om zo lang als mogelijk het leven te laten leiden zoals zij dat zelf zouden willen. We onderschrijven de visie op positieve gezondheid: ‘het vermogen van mensen om zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven”. Medewerkers dragen de kernwaarden uit: gelijkwaardigheid, veiligheid, betrouwbaarheid en solidariteit.

De Opdracht

Transitiemanager bij Marga Klompé: Jij bent dè partner om ons behandelcentrum op te starten en een excellente bedrijfsvoering op te tuigen, van scratch af aan.

De opdracht voor deze transitiemanager is het opzetten van een zelfstandig behandelcentrum waarbij processen, beleid en financiën duidelijk in kaart worden gebracht voldoen aan organisatie beleid en wettelijke kaders.

In 2018 is er intensief gewerkt aan de voorbereiding om te komen tot een samenhangend Behandelteam in Marga Klompé. Onder begeleiding van een werkgroep Behandelaren is een adviesnota opgesteld met daarin handreikingen voor de inrichting en organisatie van een behandelcentrum. Parallel aan deze adviesnota is ook het medisch beleid binnen Marga Klompé herijkt en geactualiseerd, welke als uitgangspunt dient voor het vormgeven van de inrichting van een behandelcentrum. Het versterken van de vakgroepen door doel- en resultaatgerichte vakgroep ontwikkeling vormt een belangrijke succesfactor bij de implementatie van het Behandelcentrum.

De opdracht luidt als volgt: Maak kwartier en zet binnen 4 tot 6 maanden een behandelcentrum neer binnen SZMK als zelfstandige organisatorische eenheid. Beleid en processen en financiële stromen voldoen aan wettelijke kaders en zijn duidelijk in kaart gebracht (begroting en businesscase toekomst). Naam voering en bekendheid van diensten is binnen SZMK bekend. Advies t.a.v. door ontwikkelen behandeldienst en teams is opgesteld.

Je bent verantwoordelijk voor de volgende resultaten:

  • Beleidsontwikkelingen en implementatie: Het behandelcentrum is organisatorisch neergezet en verankerd binnen processen en systemen van Marga Klompé. Meerjarig (organisatorisch) beleidsplan en daar van afgeleide jaarplan is ontwikkeld. Organisatiebeleid en behandelbeleid zijn consistent, effectief en efficiënt. Beleid wordt uitgedragen, uitvoering en de te behalen doelen zijn bekend en duidelijk voor betrokkenen.
  • Bedrijfsvoering: Professioneel advies en opstart van een excellente bedrijfsvoering: optimale productie en productiviteit. Stuurgroep en de Raad van Bestuur wordt proactief geïnformeerd en geadviseerd. Doelstellingen, dienstverlenings-en productieafspraken, taken en functies binnen het team en budgetten zijn vastgesteld. Er wordt en advies gegeven t.a.v. (nog te ontwikkelen) kwalitatieve en financiële dashboards.
  • Professionalisering en relatiemanagement: De start van professionele, taakvolwassen vakgroepen binnen een centrum is gemaakt. Er is een duidelijke herkenbare naam en imago van het centrum en bij stakeholders van Marga Klompé bekend als professionele behandelcentrum en ketenpartner.

De Persoon

Je bent een (aantoonbaar) ervaren interim manager met kennis van verandermanagement en bedrijfskunde. Je kunt goed samenwerken met financiële mensen vanuit expertise op dit gebied. Daarnaast ben je besluitvaardig, kun je omgaan met weerstand, heb je uitstekende adviesvaardigheden en ken je de ontwikkelingen in dit vakgebied. Ook breng jij strategisch inzicht mee en heb je academisch denk- en werkniveau.

Wat biedt Marga Klompé

  • De plek om een eigentijds en tot de verbeelding sprekend waanzinnig organisatieonderdeel op te zetten als zelfstandige organisatorische eenheid Een fijne werkomgeving met ruimte voor leiderschap
  • Goede arbeidsvoorwaarden zoals o.a. onze pensioenregeling, een goede balans tussen werk en privé en een aantrekkelijk aantal vakantie-uren wanneer je ervoor kiest om een tijdelijk dienstverband bij ons aan te gaan
  • Markconform uurtarief wanneer je als zelfstandige deze opdracht aan wil gaan. De functie van transitiemanager is ingedeeld in FWG 70 (minimum salaris van € 4.319,- en een maximum van € 6.512,- o.b.v. 36 uur).
  • Ben jij een ZZP-er? Ook dan nodigen we je uit om te solliciteren.
  • De transitiemanager/opdrachtnemer ontvangt hiërarchisch van de Raad van Bestuur en wordt functioneel aangestuurd door de stuurgroep. Groenlo is de standplaats.

De procedure

TIB &Partners is verantwoordelijk voor de werving en selectie van kandidaten voor de functie van Transitiemanager voor Marga Klompé. Voor meer informatie is Huib Jacobs bereikbaar op 06-50642886 en Marieke Kamminga op 06-15271212. Ben je op korte termijn beschikbaar én aantoonbaar gekwalificeerd? Reageer dan zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 1 november 2019. Solliciteren is uitsluitend mogelijk middels de sollicitatiebutton. Een assessment maakt deel uit van de procedure.

Interim Transitiemanager Behandelcentrum (sollicitatietermijn gesloten)
Wij komen graag met je in contact!
TIB&Partners gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.