Als executive coach-, search-, interim- en assessmentbureau verbinden wij ons met wat mensen drijft, om vanuit die kern, voor mens en organisatie, tot duurzame ontwikkeling te komen.  
Inloggen

Directeur Gemeente Meppel (kandidaten in procedure)

Innovator |Verbinder| Resultaatgericht

 

Noord Nederland Oost Nederland
Bestuur & Senior Management
Gemeente en Provincie
Nieuw

De focus

TIB & Partners zoekt voor de gemeente Meppel een resultaatgerichte, daadkrachtige directeur met focus op bedrijfsvoering en organisatie. Een directeur die met visie en bevlogenheid de innovatieve koers verder vorm geeft en concretiseert. Je bent in staat de strategie te vertalen naar operationele doelen.

De gemeente: Herkenbaar Meppel

Medewerkers van de gemeente Meppel staan met beide benen in de maatschappij. Net als de inwoners houden zij ervan om de mouwen op te stropen en vooruit te kijken. Meppel is een relatief kleine gemeente, met grote ambities en allure. Er gebeurt veel, want Meppelers zijn ondernemende mensen. Zo zijn er veel evenementen en grootstedelijke voorzieningen, zoals een schouwburg, een ziekenhuis, een subtropisch zwemparadijs, een uitgebreid winkelaanbod en een bloeiend uitgaansleven. Meppel investeert in duurzaamheid, bereikbaarheid en het geluk van haar inwoners.

De koers
De gemeente Meppel is op dit moment volop in ontwikkeling. Half april is de koers vastgesteld. De komende jaren wordt deze doorontwikkeld. Snelle innovatieve veranderingen in de samenleving en verbinding met de inwoners, instellingen en ondernemers vragen voortdurend om een flexibele aanpak van de vraagstukken. Bij deze vraagstukken staat de bedoeling centraal. De gemeente Meppel richt zich op medewerkers die het vermogen hebben om met de mensen in Meppel zich te verbinden aan deze vraagstukken. Daarbij wil de gemeente een betrouwbare samenwerkingspartner zijn in de stad zijn en de basis op orde hebben. Voor de complexe en meervoudige vraagstukken komt het aan op goed samenspel tussen gemeenteraad, College van B&W en de ambtelijke organisatie.

De sturing en het leiderschap

De gemeente Meppel is een organisatie met een verticale en horizontale sturing. Verticaal wat binnen teams opgepakt en afgehandeld kan worden. Horizontale sturing verbindt de gemeente vooral aan maatschappelijke vraagstukken en concernbrede vraagstukken op het gebied van bedrijfsvoering, waarbij sprake kan zijn van meerdere interne en externe actoren met verschillende belangen. Het begrip sturing en leiderschap verbindt de gemeente met eigenaarschap, talent en resultaat. Daarmee zijn sturing en leiderschap niet alleen van leidinggevenden maar van iedereen. Medewerkers organiseren, binnen afgesproken kaders en in verbinding met andere medewerkers, management en bestuurders, vooral zelf de oplossing van vraagstukken. Passend bij het eigen talent.

De directie
De ambtelijke organisatie van de gemeente Meppel wordt aangestuurd door een directie bestaande uit de gemeentesecretaris/algemeen directeur en de directeur met focus op bedrijfsvoering en organisatie. De directie is het gezaghebbend aanspreekpunt voor het college en eindverantwoordelijk voor en aanspreekbaar op de uitvoering van de collegedoelstellingen, de gemeentelijke dienstverlening en voor de interne organisatie en bedrijfsvoering. De gemeentesecretaris/algemeen directeur is eindverantwoordelijk voor de organisatie, WOR-bestuurder en de eerste adviseur voor het college. De directeur met focus op bedrijfsvoering en organisatie is eerste vervanger van de gemeentesecretaris/algemeen directeur.

De directie heeft eenheid van leiding, collectieve verantwoordelijkheid en gelijke beslissingsbevoegdheid en stuurt van daaruit de teammanagers aan. Omvang en complexiteit van het takenpakket van de directie maken een verdeling noodzakelijk naar beide directeuren. Deze verdeling wordt gemaakt aan de hand van de hoofdthema’s fysiek, sociaal, interne organisatie en bedrijfsvoering, en de majeure onderwerpen daarbinnen.
De gemeentesecretaris/algemeen directeur
is eindverantwoordelijk voor de ambtelijke organisatie en vormt de belangrijkste schakel tussen bestuur en organisatie. Hiermee ligt zijn focus op de onderwerpen van het uitvoeringsprogramma. Voor de directeur met focus op bedrijfsvoering en organisatie zal het accent liggen op de bedrijfsvoering en de interne organisatie. Nadrukkelijk wordt gesproken over accent en focus. Beiden zijn en blijven gezamenlijk verantwoordelijk voor het geheel.
De directie vergadert als directieteam waarin naast de beide directieleden ook plaats hebben de concerncontroller en de directiesecretaris.

De directeur

De directeur stuurt primair op bedrijfsvoering en organisatie en is de direct leidinggevende van het team bestuur en organisatie. Je bent ambtelijk opdrachtgever van een aantal majeure onderwerpen en stuurt een aantal teammanagers aan. Als directeur ben je ook een strategische adviseur voor college en collegeleden.
Je bent allereerst mede-uitdrager van de koers voor gemeente Meppel. Je stuurt primair op de strategische integrale bedrijfsvoering en zorgt samen met de algemeen directeur voor realisatie van de ambtelijke en bestuurlijke doelen en opgaven. Vanuit de focus op bedrijfsvoering stuur je op een effectieve ondersteuning van de bestuurlijke en ambtelijke doelen. Vanuit jouw positie borg je de aandacht en slagkracht in de organisatie om de ‘basis op orde’ te hebben en te houden. Je stuurt het team bestuur en organisatie aan met daarin onder andere de concerncontroller, directiesecretaris en twee concernadviseurs. Daarnaast stuur je een aantal teammanagers aan, waaronder de teammanagers die zich richten op bedrijfsvoering.
Samen met de algemeen directeur vertaal je de politieke en strategische doelstellingen naar operationele doelstellingen en betrekt hierbij de uitgangspunten van de koers. Je richt je aandacht op de toekomstbestendigheid van de uitvoering van gemeentelijke taken in relatie tot de ontwikkelingen in de omgeving. Je hebt een belangrijke positie op het leggen en behouden van stevige verbindingen van de gemeentelijke organisatie in de netwerksamenleving en de verbinding met de stad.


De persoon

Je bent resultaatgericht en weet vanuit complexiteit en strategie heldere en praktisch uitvoerbare doelen te formuleren en je bent actief gericht op het waarmaken hiervan. Je staat stevig in de schoenen en je bent doortastend, daadkrachtig en besluitvaardig, hard op de inhoud en zacht op de relatie en blijft in verbinding. Je bent in staat om de koers verder vorm te geven, te vertalen naar de praktijk en te verbinden met de actuele opgaven. Je bent in staat een zakelijke inslag te combineren met politieke en bestuurlijke sensitiviteit en weet belangen in verbinding te brengen met de organisatie met oog voor de haalbaarheid en realiteit. Daarbij ben je omgevingsbewust en heb je een goede antenne voor maatschappelijke, politieke en economische ontwikkelingen en de betekenis ervan voor de organisatie. Je hebt een goed ontwikkeld kritisch vermogen met oog voor het grote geheel en voor de inhoud, en weet je keuzes en adviezen met argumenten helder te onderbouwen. Verder heb je een coachende stijl van leidinggeven, stimuleert het delen van verantwoordelijkheden en stuur je aan op het nemen van eigenaarschap en het inzetten van persoonlijk leiderschap.

Wanneer nodig weet je, met oog voor de ander, daadkrachtig te interveniëren. Je bent toegankelijk, benaderbaar, zichtbaar en communiceert helder en transparant. Bovenal heb je hart voor de stad Meppel en voel jij je verbonden met het DNA van Meppel.
Het spreekt voor zich dat je een academisch werk- en denk niveau hebt. Daarbij heb je ruime ervaring als integraal en strategisch manager in een politiek-bestuurlijke omgeving. Je hebt ervaring met en een visie op bedrijfsvoering. We zoeken een ervaren opdrachtgever en je hebt ruime ervaring met het werken vanuit grote integrale programma’s en projecten. Je hebt ervaring met organisatieontwikkeling en veranderprocessen binnen een bestuurlijk complexe omgeving waarbij thema’s aan de orde waren als integraliteit, opgavegericht werken, verantwoordelijkheid laag in de organisatie en horizontale sturing. Verder heb je ervaring met aansturen, begeleiden en faciliteren van leidinggevenden.

Directeur Gemeente Meppel (kandidaten in procedure)
Wij komen graag met je in contact!
TIB&Partners gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.