Snel zoeken

Teamleider Samen Leven

Nieuw

De Gemeente

Opsterland, een prachtige gemeente, waar je behalve de 16 bruisende en karakteristieke dorpen uitgestrekte natuur vindt. Grasland, heide, de bekende Zeven Wouden en veengebieden worden er doorkruist door kanalen. Samen met de dorpen, plaatselijke belangen en de medewerkers zorgen we ervoor dat Opsterland een prettige gemeente is om te wonen, werken en te verblijven.

De gemeente investeert in de kwaliteit van de eigen organisatie. En is een slagvaardige organisatie die doet wat echt nodig is voor de dorpen en inwoners. In Opsterland willen we graag samen met anderen de doelen bereiken.

Sociaal Domein

‘Samen Leven’ is het beleidsteam binnen het Sociaal Domein. Dit team ontwikkelt nieuw beleid op het gebied van de Jeugd-, de Wmo- en de Participatie wet, dorpenbeleid, dorpshuizen, sport, onderwijs, onderwijshuisvesting, gezondheid en openbare orde en veiligheid.

Binnen het Sociaal Domein heeft het beleidsteam een belangrijke rol in het betaalbaar houden van de zorg en het organiseren van de verdere transformatie. Mede via de ontwikkelagenda’s ‘Leefbaarheid’ en ‘Inclusieve samenleving’ wil de gemeente hier vorm aan geven.

De uitvoerende teams binnen het sociaal domein (gebiedsteam en team W&I) zijn zelfstandig werkende teams die vanuit verschillende disciplines integraal werken binnen het brede sociale domein. Zij zijn het gezicht naar het dorp, werken outreachend en benaderen burgers proactief. Zij stimuleren de eigen kracht van de inwoner en werken planmatig. De beleidsontwikkeling vindt plaats in continue afstemming en samenwerking met de uitvoering.

De Functie

Als teamleider ‘Samen Leven’ ben je, samen met jouw collega’s in het sociaal domein (mt is concernmanagers en gemeentesecretaris) (2 teamleiders gebiedsteam, 1 W&I) verantwoordelijk voor het vormgeven van beleid op basis van in- en externe ontwikkelingen en de realisatie van de doelen en begroting van het sociaal domein. Je bent integraal verantwoordelijk voor alle zaken binnen je team (15 FTE). Werkt aan ontwikkelagenda’s inclusieve samenleving en leefbaarheid. Zorgt voor implementatie van concern- en afdeling breed beleid binnen het team. Draagt bij aan het integraal bereiken van de organisatiedoelen i.s.m. je collega’s van de overige domeinen. En functioneert als sparringpartner voor zowel je afdelingshoofd, het MT als de gemeentesecretaris.

De Persoon

De gezochte teamleider ‘Samen Leven’ is een mensgerichte, krachtige, snel schakelende manager. Heeft een proactieve, resultaatgerichte houding en toont lef en leiderschap. Denkt in kansen en mogelijkheden. Is een ervaren vernieuwer en ontwikkelaar. Weet het team te versterken en uit te dagen om te excelleren. Zorgt voor rust en blijft in alle hectiek koersvast. Is bestuurlijk en omgevingssensitief. Als inspirator en verbinder zet je de afdeling in beweging en hakt knopen door. Je bent een vernieuwende senior manager met aantoonbare ervaring in een vergelijkbare functie (> 3 jaar) in een politiek-bestuurlijke omgeving. En je bent een zwaargewicht met visie.

De procedure

TIB &Partners is verantwoordelijk voor de werving en selectie van kandidaten voor de functie Teamleider Samen Leven. Ben je geïnteresseerd én aantoonbaar gekwalificeerd? Reageer dan zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 15 september 2019. Solliciteren is uitsluitend mogelijk middels de sollicitatiebutton. Voor meer informatie is Marieke Kamminga bereikbaar op 06-15271212.

1e gespreksronde bij TIB & Partners zijn in week 34 en 35.

Een selectie- en ontwikkelassessment maakt onderdeel uit van de procedure.

Publicatiedatum

05.08.2019

Contactpersoon

M Kamminga

Onze klanten
TIB&Partners gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.