Snel zoeken

Directeur-bestuurder (28-36 uur)

DE OPDRACHTGEVER

WoonZorg Combinatie Overijssel (WZCO) biedt zorg, wonen en welzijn aan cliënten met een (licht) verstandelijke beperking en/of psychische problematiek, uitgaande van mogelijkheden. Hierbij zet WZCO zich in op het ontwikkelen en benutten van talent.

Dit kan zijn in dagbesteding, vrijwilligerswerk, beschut of begeleid werk of reguliere arbeid. WZCO is een relatief jonge organisatie – opgericht in september 2015 - met een ondernemend karakter.

WZCO biedt ook voor cliënten, die nergens anders terecht kunnen, alternatieve oplossingen. Daarbij worden wegen ingeslagen die andere instellingen (nog) niet zijn ingeslagen en durft WZCO ook buiten de gevestigde orde te kijken.

De organisatie heeft een sterke groei door gemaakt sinds haar oprichting. Op dit moment heeft WZCO ca. 210 cliënten en ca. 100 medewerkers. De omzet bedroeg in 2017 ruim 9,8 miljoen euro. WZCO is een familiebedrijf met de daarbij behorende dynamiek en verbindingen.

De organisatie bevindt zich nu op een kantelpunt naar een volgende fase: van een organisatie in de pioniersfase naar een organisatie in de organisatiefase, waarin WZCO richting heeft te kiezen, groeit in financiën maar ook moet groeien in kwaliteit met een beperkte staf die de lijn ondersteunt. Ook moet de organisatie en de besluitvorming meer gestructureerd worden met een duidelijke taak- en verantwoordelijkheidsverdeling. Deze kanteling dient vorm te krijgen met het behoud van de kracht van WZCO. De RvC van WZCO zoekt een directeur-bestuurder die zich als een vis in het water voelt in deze context.

DE FUNCTIE

De directeur-bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen (RvC) die is aangesteld door de aandeelhouders. De AvA bestaat uit drie aandeelhouders. De directeur-bestuurder richt zich bij de vervulling van zijn/haar taak naar het belang van de WZCO en vertegenwoordigt de organisatie naar buiten toe. Biedt openheid over het beleid, de zorgverlening en de prestaties van de organisatie en geeft leiding aan het MT waarmee regelmatig overleg plaats vindt voor wat betreft de zorginhoudelijke kant en de bedrijfsvoering. Daarnaast informeert en raadpleegt de directeur-bestuurder op regelmatige basis de OR en de CR.

De opdracht
De nieuwe directeur-bestuurder krijgt de opdracht om de kanteling en verdere ontwikkeling van WZCO vanuit een visie op de te varen koers vorm en inhoud te geven. Hij of zij ontwikkelt het MT en de staf verder en benut de aanwezige potentie. Hij of zij kan de noodzakelijke professionaliseringsslag van WZCO verder realiseren en de organisatie versterken met betrekking tot de zorginhoudelijke kant. Daarnaast geeft de directeur-bestuurder richting en vorm aan de ontwikkeling en groei van WZCO vanuit een gezonde basis waarbij de zorginhoud in evenwicht is met de financiën. De nieuwe directeur-bestuurder bouwt daarbij voort op de ontwikkeling die inmiddels in gang is gezet.

Profiel

De nieuwe directeur-bestuurder:

Is gedreven en heeft hart voor de zaak, de cliënten en de medewerkers van WZCO;

Is verbindend, motiverend en toegankelijk voor zowel de cliënten als de medewerkers;

is ondernemend;

Heeft een visie op de koers van WZCO en kan deze ook uitzetten met alle betrokken partijen zowel in- als extern;

Is naast een denker ook een doener en hands on;

Geeft ruimte en vertrouwen maar is ook aanwezig als dat nodig is;

Is een persoonlijkheid die verbinding kan leggen met de medewerkers van WZCO, tussen interne en externe partijen, tussen wat nodig is (toekomst) en wat er aanwezig is (heden en verleden);

Is een persoon die makkelijk kan schakelen tussen strategie en operationele processen, tussen binnen en buiten;


Kan goed de verbinding maken met de doelgroep die jong is en met de medewerkers die ook relatief jong zijn.

Opleiding en ervaring

Academisch/HBO+ niveau.

Beschikt over bestuurlijke kwaliteiten en ervaring in een (eind)verantwoordelijke functie in de zorg of het sociaal domein.

Heeft ervaring met de zorg voor de doelgroepen van WZCO.

Heeft ervaring met organisatieontwikkeling- en vernieuwing.

Erkent het belang van medezeggenschap en communicatie met de raden.

Heeft een visie op ontwikkelingen van de doelgroepen binnen de zorg en het vermogen om deze naar de eigen organisatie te vertalen.

Heeft oog voor evenwicht tussen zorgexploitatie en de opbrengsten.

Heeft oog voor financiën en kan ook redeneren in stromen en processen.

Is bekend met (zorg)vastgoed.

Beschikt over een netwerk dat relevant is voor de organisatie of is in staat dit op korte

termijn op te bouwen en te onderhouden.

Heeft een brede algemene ontwikkeling en maatschappelijke participatie.

DE PROCEDURE

TIB &Partners staat samen met Waarderend Toezicht de RvC bij in deze procedure voor de werving en selectie van kandidaten voor de positie van directeur-bestuurder van WZCO. Bent u geïnteresseerd én aantoonbaar gekwalificeerd? Reageer dan zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk vrijdag 28 september 2018. Solliciteren is uitsluitend mogelijk middels de sollicitatiebutton. Voor meer informatie is Huib Jacobs bereikbaar op 06-50642886 en Rixt Heegsma op 06-23838385.

Een selectie- en ontwikkelassessment kan deel uitmaken als onderdeel van de procedure.

Locatie

Zwolle

Publicatiedatum

14.09.2018

Contactpersoon

Huib Jacobs

Onze klanten
TIB&Partners gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.